gimene

Par stiprām ģimenēm

Kuplas un stipras ģimenes esot tautas balsts un nākotne. Tam droši vien nevar nepiekrist. Katra cilvēka spēks slēpjas arī tajos cilvēkos, kas viņam ir līdzās, kas viņu atbalsta grūtos brīžos.

Ģimene gan tās šaurākajā, gan plašākajā nozīmē ir kā drošības tīkls, pret kuru atbalstīties, kad grūti, kad pašam pietrūkst spēka, kad vajadzīga palīdzība.

Ja esi viens, tad grūtības pārvarēt ir daudz sarežģītāk, arī emocionālais fons var būt daudz bēdīgāks, jo ģimene sniedz ne tikai praktisku palīdzību un atbalstu, bet arī iedrošinājumu un uzmundrinājumu.

Zināšanas, ko nodot nākamajai paaudzei. Zināšanas, kas tiek nodotas no vienas paaudzes nākamajai, ir ļoti vērtīgas un nepieciešamas, lai nodrošinātu kultūras un sociālo pārmantojamību, lai veidotu stiprāku un izglītotāku sabiedrību, kura zina, no kurienes nāk, uz kurieni virzās. Pagātnē nav jādzīvo, bet pagātne jāņem vērā, veidojot nākotni. Ģimenē paaudzēs tiek nodotas dažādas prasmes, kas katrai nākamajai paaudzei ļauj kļūt par sociāli funkcionēt spējīgu, inteliģentu un atbildīgu.

Vecākā paaudze palīdz jaunajām ģimenēm. Jaunās ģimenes var veiksmīgāk sākt savu dzīvi, audzināt bērnus, ja ir vecāki un vecvecāki, kuri sniedz gan noderīgus padomus, gan palīdzīgas rokas, jo zinām, ka mazu bērnu audzināšanā un pieskatīšanā ar tēta un mammas rokām reizēm ir par maz. Tad ģimene ir liels atbalsts, uz kuru var paļauties, kas arī sniedz jaunajiem vecākiem atslodzi un mirkļus, ko veltīt sev.

Jaunie rūpējas par ģimenes senioriem. Skaidrs, ka vecāki un vecvecāki noveco. Un vienā brīdī viņi vairs nav stiprais balsts, bet gan seniori, kuriem pašiem nepieciešama aprūpe  un atbalsts. Kāds seniors līdz mūža galam ir mundrs un patstāvīgs, bet cits nonāk slimības gultā. Tad tuviniekiem jāmaina pamperi, jācilā un jākopj seniors. Labi, ka mūsdienās tiek nodrošināta augstākās kvalitātes higiēnas preces, kas der senioru aprūpei. Pieaugušo pamperi ir ērti uzvelkami, nodrošina tīrību. Pamperi arī ļauj senioriem vēl pilnasinīgi izbaudīt dzīves nogali, neatsakoties no pastaigām, ceļojumiem, aktivitātēm.

Jaunie vecajiem un vecie jaunajiem ir atbalsts un spēka avots.

Related Posts