izglītība

Izglītības sistēmai ir laiks mainīties!

Pēdējā laikā par izglītības sistēmu runā ļoti daudz. Diskusijas un pretējie viedokļi nerimst. Tomēr skaidrs ir viens — šajā jomā ir jānotiek būtiskām pārmaiņām. Pasaule ir mainījusies, bet izglītības sistēma gadsimtiem ilgi joprojām ir saglabājusi tos pašus formātus, kas patiesībā it nemaz vairs neatbilst tām prasībām un vajadzībām, kas ir mūsdienu cilvēkam.

Jau tagad notiek izglītības satura un formas pārveide, tiek runāts par kompetencēs balstītu izglītības modeli, ko šobrīd izstrādā arī Latvijā.

Dažās attīstītajās valstīs šādas pārmaiņas jau notikušas sen. Viens no piemēriem, kam seko visa pasaule, ir Somija, kas ar savu izglītības sistēmu jau sen ir pavisam citā līmenī.

Pārmaiņas notiek ne tikai saturā un formā, bet arī veidā un iespējās, kā izglītība tiek iegūta. Līdz ar tehnoloģiju ienākšanu ikvienā mājā, ir pavēries pavisam jauns veids, kā mācīties. Un ne tikai iegūt augstāko un interešu izglītību, attīstīt profesionālās prasme, bet arī kā iespēja attālināti iegūt pamata un vidējo izglītību.

Tālmācības programma, kas strādā internetā, ļauj ikvienam jaunietim sev vēlamā vietā un tempā mācīties. Attālums, veselības problēmas, aizņemtība vairs nav šķērslis, jo nav katru dienu no rīta līdz vakaram jāpavada skolas solā. Tālmācības porgramma ir unikāla ar to, ka pielāgojas skolēnu vajadzībām, tempam. Tālmācības programma kļūst arvien populārāka, to izmanto gan uz ārzemēm aizceļojušas ģimenes, gan tie jaunieši, kuri jau vidusskolā grib apvienot karjeru ar izglītību, varbūt jau kļuvuši par vecākiem, tāpēc ir ierobežoti savā laikā un telpā. Situācijas var būt visdažādākās. Tieši interneta un tālmācības sniegtās iespējas ļauj katram iegūt izglītību, ir mazāka diskriminācija, jaunieši var īstenot savu potenciālu, neskatoties uz to, ka sākumā varbūt kaut kas nav noticis pēc iecerētā plāna.

Izglītība ir aktuāla ikvienā vecumā. Tā ir gan mūžizglītība, gan profesionālā pilnveide, gan savas personības attīstīšana.
Nav retums tāda situācija, kad savu neapdomīgo lēmumu dēļ jaunībā skola ir pamesta. Bet pēc desmit vai vairāk gadiem ir skaidrs, ka tam ir milzīga nozīme. Izglītības sistēmai jābūt atvērtai un pieejamai ikvienam. Un tai jāiet saskaņā ar laiku, mūsdienu tendencēm, darba tirgus pārmaiņām. Process ir sācies, pārmaiņas notiek uz labo pusi, bet pieradumam ir liels spēks, tāpēc ne visās lietās tas notiek tik viegli un ātri, kā gribētos.

Related Posts